منوگوگولیم

عشق من

دخمل خاله ی گوگولیم

من عاشق اون صورت نازشم اما یه بارم از نزدیک ندیدمش اوا کوچولوی خالمو  اخه کانادان ما فقط کامپیوتری میبینیمشون دعا کنین برگردن تا محکم بقلش کنمو ببوسمش ...
31 ارديبهشت 1393